Het idee is eenvoudig. Levenstond Seafood wil tijdens het volledige verwerkingsproces over alle informatie beschikken, de vergaarde gegevens registreren en deze ten dienste stellen van de klant. Zo heeft hij een volledig beeld van het product dat in de rekken komt te liggen of op de menukaart verschijnt. Bij elk bedrijfsproces is dit idee geïntegreerd waardoor Levenstond Seafood de klant een sluitend verhaal kan vertellen. Dat verhaal begint bij de vangst- of slachtdag, krijgt een vervolg in de vangstmethode en ga zo maar door. Op vraag van de klant kan Levenstond Seafood deze informatie ter beschikken stellen op eenduidige labels, facturen, ontvangstdocumenten of via een online webtekst. Traceerbaarheid is voor het bedrijf een must en moet een logisch onderdeel zijn van het dagdagelijkse werkingsproces. Enkel op deze manier kan Levenstond Seafood een perfecte kwaliteit garanderen.